برچسب: SERATO KIA

آیا تفاوتی بین سراتو های وارداتی با مونتاژ داخل هست؟!

سراتوی مونتاژ سایپا در بحث امکانات با آن سراتوی وارداتی بسیار متفاوت است. در واقع سایپا بسیاری از امکانات آن را حذف کرده است
چند مورد از این حذفیات را شرح میدهیم :
مثلا صندلی ها به ساده ترین شکل ممکن آن هم با پارچه ای معمولی درست شده اند که این عامل لاعث بوی ناخوشایندی میشود که داخل ماشین پخش شده است