برچسب: گذشته

سراتو از اول تا به الان

در ابتدا نسل اول سراتو بر روی پلتفرم آوانته تولید گشته بود در آن زمان از رقیب خود خیلی پایین تر بود ولی امروز به دلیل برخوردار بودن از مدیریت عالی موفق شده است که رقیب خود را به کلی عقب بزند
الان این خودرو در حال رقابت با خودروهایی نظیر:مزدا۳ و تویوتا کرولا می باشد