برچسب: کیفیت

بررسی تفاوت کیفیت در سراتو نسخه کره ای و سایپا

اگر بخواهیم دو اتوموبیل سراتو سایپایی را با سراتو وارداتی مقایسه کنیم در مبحث کیفیت نخستین چیزی که به چشم می آید رنگ خودروها می باشد به گونه ای که با کنار هم قرار دادن این دو اتوموبیل به راحتی متوجه برتر بودن رنگ سراتوی وارداتی خواهیم شد.
رنگ سراتو سایپایی حداکثر به حد و اندازه تندر ۹۰ می باشد و یا حتی رنگ پراید.
یک موضوع دیگر بویی است که در درون سراتو سایپایی در درون خودرو به مشام می رسد و ما را به یاد درون پراید می اندازد شاید دلیل این بو صندلی های پارچه ای اش می باشد