برچسب: ورود

چگونگی ورود سراتو کوپه | CERATO COUPE

در بازار کشور ما متاسفانه هیچ گونه تنوعی در بازار خودرو مشاهده نمی گردد .
جوانان بخش بزرگی از جمعیت کل کشورما را تشکیل داده اند و حال تقاضای جوانان از بازار خودرو اتومبیل های کوپه اسپرت شهری می باشد اما برای پاسخ گویی به این تقاضای جوانان عرضه ای وجود ندارد
خودروهای کوپه ای وجود دارند اما قیمت آن ها سر به فلک می کشند در این بین کیا به فکر این تقاضای جوانان بوده و خودروی کوپه را برای این قشر در نظر گرفته است که نسبت به سایر کوپه ها قیمت بهتری دارد .