برچسب: نمای جلویی

تغییرات نمای جلو و جانبی سراتو نیو فیس ۲۰۱۶

طراحان کیا در طراحی خودروی سراتو سعی کرده اند که این خودرو را از نمای جلو به کیا اپتیما شبیه کنند از این رو تغییراتی را در نمای جلوی این خودرو ایجاد کرده اند .
از جمله تغییراتی که در نمای جلویی ین خودرو ایجاد شده است عبارتند از : تغییر در چراغ ها و تغییر در قسمت درب موتور و همچنین جلو پنجره و نهایتا در قسمت شکل سپر خودرو .