برچسب: معرفی دقیقی از سراتو

معرفی دقیقی از سراتو ۲۰۱۶ | CERATO 2016

خودروی سراتو کیا ۲۰۱۶ از لحاظ ایمنی در شرایط خیلی خوبی به سر می برد ولی باز با این حال در تست تصادفی که از آن گرفته شده است امتیاز خوبی را نتوانسته است کسب کند .
این در حالی است که رقبای این خودرو مثل فورد توانسته اند امتیاز های خوبی را به دست آوردند .
سراتو کیا ۲۰۱۶ تنها توانسته است ۴ ستاره ایمنی را در تست تصادف هایش کسب نماید .