برچسب: مصرف سوخت

مصرف سوخت و هزینه سراتو ۲۰۱۶ از زبان دارنده آن

دارنده خودروی سراتو کیا ۲۰۱۶ برای این اتوموبیل یک دست امتیاز های مثبت و یک دست امتیاز های منفی بیان نموده است
امتیاز های مثبتی که به این اتوموبیل داده است شامل :طراحی بسیار زیبا و دلچسب و اسپرت بودن خودرو و همچنین دارا بودن امکانات خوب و قدرت و شتاب مناسب
امتیاز های منفی که برای این خودرو در نظر گرفته است شامل :نسبتا خشک بودن سیستم فنر بندی اتوموبیل و همچنین به صدا افتادن بخش هایی از سقف