برچسب: متوقف شدن سراتو کوپ

علت متوقف شدن سراتو کوپه در جهان

پیش بینی می شد که خودروی سراتو کیا کوپه در نمایشگاه های خودروی سال ۲۰۱۷ در میان سایر سراتوها خودنمایی کند ولی این طور که پیش بینی می شد از آب درنیامد و سخنگوی کیا موتورز آمریکا بیان نمود که قصد دارد سراتو کیا کوپه را از چرخه تولید حذف نماید . وی دلیل حذف این خودرو را نبودن تقاضا از سوی مردم اعلام داشت .