برچسب: ماشین پلیس

سراتو کیا : ماشین پلیس

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت که با جدید شدن خودرو های پلیس و آمدن خودروهای سراتو کیا به جای خودروهای بنز دیگر استفاده نمودن از خودروهای بنز به عنوان خودروهای پلیس تا زمانی ادامه خواهد داشت که مجوز داشته باشند.
خودروهای کیا سراتو در همه بخش های پلیس تهران بزرگ مانند راهنمایی رانندگی و … قرار است مورد استفاده قرار گیرد .