برچسب: شرایط فروش سراتو کیا

فروش وِِیژه با وام بدون بهره سراتو و آریو

برای دو خودروی سراتو کیا و همچنین آریو شرایط فروشی در نظر گرفته شده است که طبق آن این دو خودرو را با شرایطی ویژه و استثنایی به فروش می رسانند . برای فروش دو خودروی مذکور وام هایی اعطا می گردد که نرخ بهره ای ندارند .
برای آنکه از جزئیات این شرایط فروش باخبر و آگاه شوید بهتر است به سایت های مربوطه مراجعه نمایید و از شرایط فروش آن ها مطلع گردید .