برچسب: سایپا | SAIPA

ورود سراتو به شرکت سایپا

شریک قدیمی سایپا کیا موتورز می باشد شریکی که نخستین محصول سایپا یا همان پراید را با ان شرکت شریک بود
خودرویی که طبق آمار پر فروش ترین محصول سایپا به شمار می اید
حال اینبار نوبت به سراتو رسیده است . سراتو خودرویی می باشد که سه نسل در بازار های ایران حضور داشته و ابته همیشه هم موفق بوده است