برچسب: ریزه کاری

ریزه کاری جدید به وجود آمده در سراتو ۲۰۱۷ | CERATO 2017

با انجام یک سری ریزه کاری در ظاهر خودروی سراتو ۲۰۱۷ این خودرو ظاهر دینامیک تری را تجربه می کند .
جلو پنجره سراتو ۲۰۱۷ برجسته تر از قبل شده است و ارتفاع آن هم بالاتر آمده است و همین امر نیز چهره این خودرو را خشن تر کرده است .
گذشته از همه مسائلی که در خصوص ظاهر این خودرو بیان شده است باید این نکته را هم متذکر شد که طراحی این خودرو از خط و مشی خودروهای کره ای امروزی نیز تبعیت می کند .