برچسب: داخل اتاق

فضای درونی و امکانات رفاهی سراتو کوپ نسبت به سدان

قسمت طراحی داخلی سراتو واقعا جای تاسف دارد . با مشاهده نمودن داخل کابین سراتو کوپ و سراتو نسخه سدان هیچ تفاوتی نمی توانیم در این دو پیدا نماییم در واقع کیا در این بخش کم کاری کرده است و نتوانسته پیشرفتی را در این بخش خودرو نسبت به نسخه قبلی اش حاصل نماید .
باید بگوییم که درون اتاق این خودرو واقعا زشت و ناامید کننده می باشد .