برچسب: تولید سایپا

امکانات مهم ترین وجه تمایز بین سراتو کره ای و سایپا

مهم ترین عاملی که سراتو وارداتی را از سراتو محصول سایپا جدا میکند مبحث امکانات این دو اتوموبیل می باشد
در واقع بهتر است اینجوری بیان نماییم که در سراتو محصول سایپا بسیاری از آپشن ها و امکانات حذف گردیده است
برخی دلیل این حذفیات را ارزان تر کردن اتوموبیل سراتو محصول سایپا می دانند و برخی هم علت را در ساده تر نمودن خودرو و نهایتا ساده تر شدن عمل مونتاژ اعلام نموده اند