برچسب: بهبود

بهبود سیستم تعلیق در سراتو ۲۰۱۷ | CERATO 2017

تنظیمات مربوط به سیستم تعلیق در خودروی کیا سراتو ۲۰۱۷ مهم ترین موضوع در بهبود وضعیت خودرو سراتو ۲۰۱۷ علاوه بر درون کابین و ظاهر خودرو است .
براساس تست و آزمایش هایی که کیا از خودروی سراتو ۲۰۱۷ گرفته است سیستم تعلیق این خودرو دارای کیفیت قابل توجهی در جاده های ناهموار می باشد .