برچسب: ایران

سراتو در ایران

اتوموبیل سراتو در دو نسخه در بازار های ایران موجود می باشد
یکی نمونه ۱٫۶ لیتری می باشد که قیمتی معادل ۱۰۶ میلیون تومان دارد و دیگری نسخه ۲ لیتری آن می باشد که قیمت این اتوموبیل گران تر است و بهایی برابر ۱۱۲ میلیون تومان دارد
البته که با این مبلغ پول می توان اتوموبیل سوزوکی ویتارای دنده ای کلاس ۸ را هم در کمال تعجب خریداری نمود