برچسب: اطلاعاتی از بلبرینگ شیار عمیق

اطلاعاتی از بلبرینگ های شیار عمیق

طراحی بلبرینگ های شیار عمیق ساده می باشد و این ساده بودن طراحی به علاوه تفکیک ناپذیر بودن آن سبب شده است که این بلبرینگ ها کاربرد های فراوانی پیدا کنند .
یکی دیگر از قابلیت هایی که بلبرینگ های شیار عمیق دارند آن می باشد که قادر هستند تا در سرعت های خیلی بالا هم کار کنند .